DRODZY RODZICE
DZIECI W WIEKU OD 2 DO 6 LAT!

 

 

SEDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZAPEWNIJ SWOJEMU DZIECKU MIEJSCE W PRZEDSZKOLU JUŻ DZIŚ !


WPISOWE W WYSOKOŚCI 200,00zŁ GWARANCJĄ MIEJSC*

*jednorazowa opłata pobierana przy zapisie dziecka do przedszkola

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Niepublicznym Przedszkolu "Wesołe Pszczółki" będą funkcjonowałay 3 oddziały przedszkolne, w tym jeden oddzial "zerowy", w którym będzie odbywało się roczne przygotowanie przedszkolne.

Struktura przedszkola w roku szkolnym 2016/2017:

  • oddział 2-2,5 laatków - 15 wychowanków
  • oddział 3-4 latków     - 15 wychowanków
  • oddział 5-6 latków ("zerówka") - 15 wychowanków

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Wszystkie dzieci, które nie odchodzą do I klasy Szkoły Podstawowej, mają zapewnione miejsce w Naszym Przedszkolu
w kolejnym roku szkolnym 2016/2017. Prosimy o złożenie DEKLARACJI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
do dnia 29.02.2016 r.
w sekretariacie przedszkola.