Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

Zapraszamy do nowej grupy
2 latków!!!

Nowa grupa zostanie utworzona już w nowym roku kalendarzowym!!!!

Zapraszamy

Przyjmujemy do przedszkola dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.