Strona główna

Główny

Serdecznie witamy!

Stworzyliśmy przedszkole, w którym dzieci czują się swobodnie i bezpiecznie.

Przestrzeń, w której mogą beztrosko bawić się i doświadczać magii dzieciństwa.

Miejsce, którego głównym celem jest dodawanie dziecom skrzydeł.

 

Naszym marzeniem jest, by wszystkie dzieci miały wysokie poczucie własnej wartości i pozytywny stosunek do samego siebie.

Pragniemy, by były pewne siebie, otwarte, świadome zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron, oraz żeby wierzyły w siebie.

Pokazujemy dzieciom, że są akceptowane i że są dla nas ważne. Jak to robimy? Mamy swoje sposoby ;-)

- odpowiadamy na sygnały, które dzieci nam przekazują;

- zaspokajamy ich potrzeby;

- staramy się uczyć je empatii i rozpoznawania granic, zarówno swoich jak i innych;

- okazujemy troskę i akceptację etapu rozwoju na którym się znajdują;

- dostosowujemy wymagania i oczekiwania do możliwości dzieci,

- stwarzamy okazje do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji;

- bierzemy pod uwagę ich zdanie;

- akceptujemy upodobania dziecka, jego emocję i indywidualność;

- uważnie słuchamy;

- doceniamy dziecko, zwłaszcza za włożony wysiłek i dobre intencje, a nie tylko za rezultaty;

- stwarzamy dziecku okazję do tego, żeby mogło odnosić sukcesy i oswajać się z porażką.

 

Wierzymy, że by dziecko czuło się wartościowe, najpierw musi być wartością dla swoich najbliższych.

Żeby było pewne siebie, najpierw musi zyskać pewność, że najważniejsze dla niego osoby są godne zaufania i otwarte na jego potrzeby.

 

Jest taka metafora, że ludzie są jak walizki.

Chowają do środka wszystkie informacje, jakie słyszą od ważnych innych na swój temat. Dobre i złe. Noszą je potem ze sobą przez całe życie.

Złe słowa ciążą, ciągną nas do tyłu i utrudniają chodzenie. Dobre słowa pomagają nam iść naprzód, czasem dodają skrzydeł.

Tylko ten, czyja walizka została najpierw dobrze napełniona może rozdawać innym, być dla nich.

Dzieciństwo jest więc czasem wkładania, dawania. I to jest właśnie nasza misja.

By włożyć do dziecięcych walizek, jak najwięcej dobrych przeżyć i komunikatów.

2019