Zajęcia dodatkowe

Główny

Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami dydaktycznymi, prowadzonymi przez naszych nauczycieli, dzieci biorą udział w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim

szansą na rozwijanie ich zainteresowań i talentów.

Oferta zajęć dodatkowych (w ramach czesnego), które proponujemy naszym podopiecznym jest bardzo bogata i zróżnicowana:

2019