Współpraca

Główny

Współpraca

Rodzice, jesteście pierwszymi i najlepszymi nauczycielami swojego dziecka. To Wy widzicie jego pierwszy uśmiech, uczycie pierwszych słów, obserwujecie pierwsze próby samodzielnego poruszania się. Jesteście przy dziecku przez pierwsze trzy lata jego życia. Potem do procesu rozwoju i wychowania malucha włączamy się my, czyli przedszkole.

 

Gdy decydujecie się na zapisanie dziecka do przedszkola, powinniście zdawać sobie sprawę, że teraz obok Was będzie ktoś, komu w równym stopniu zależy na tym, aby dziecko prawidłowo się rozwijało, ktoś, kto będzie wspierał dziecko i Was w procesie wychowania i edukacji. Tym kimś jest personel przedszkola. Dla dobra dziecka ważne jest, aby obydwie strony – rodzina i przedszkole – współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały.

 

Nadrzędnym celem naszych działań jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie siebie nawzajem, jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych. Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami, dziećmi i nauczycielami, aby każdy mógł odnaleźć swoje miejsce w społeczności przedszkolnej.

Podstawową formą współpracy naszego przedszkola z domem rodzinnym jest dobry przepływ informacji na drodze rodzic-nauczyciel. Bezpośredni kontakt pozwala na wzajemne poznanie się i zrozumienie potrzeb, oczekiwań i problemów wobec siebie nawzajem. Żadna inna metoda nie zastąpi stałego kontaktu i rozmów. Każdy wychowawca zdaje sobie sprawę z tego, że o jakości pracy przedszkola decyduje jakość współpracy nauczycieli i rodziców.

 

Rodzice, jesteście najważniejszym partnerem naszego Przedszkola, współpraca z Państwem to jeden z najistotniejszych aspektów naszej pracy. 

2019