Kształcenie specjalne

UL szkolenie

Kształcenie Specjalne

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe obejmują szerokie spektrum dzieci. Nasza placówka zapewnia im wsparcie, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych – na podstawie dokumentów takich jak: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanych przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub rozpoznanie trudności i deficytów dokonane przez naszych nauczycieli/specjalistów podczas bieżącej pracy z dziećmi.

Oznacza to, że przedszkole organizuje dzieciom warunki kształcenia, wyrównujące ich szanse edukacyjne oraz stara się zapewnić ich pełne włączenie w życie przedszkola.
Począwszy od przyjęcia na drodze rekrutacji dziecka do Przedszkola Niepublicznego Wesołe Pszczółki wdrażamy sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania. Wykorzystujemy przy tym zasoby placówki i możliwości wsparcia umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego dziecka w indywidualnych przypadkach.

 

Współpracujemy z następującymi specjalistami:

  • logopedą
  • terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju
  • psychologiem
  • rehabilitantem
  • terapeutą integracji sensorcznej
  • surdopedagogiem

 

2019